pic

100 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất

Cụm động từ (Phrasal Verb) là sự kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của cụm động từ rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. Thành thạo các cụm động từ giúp người giao tiếp hiệu quả, đẳng cấp; đặc biệt giúp học sinh làm các bài thi và kiểm tra tốt hơn.

Unit 14. Work and Business

pic

Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Công việc & Kinh doanh thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!